Otwartość to przyszłość edukacji.

O nas

Podręczniki OpenStax Poland powstają we ścisłej współpracy redakcyjnej z pracownikami dydaktyczno-naukowymi najlepszych polskich uczelni. Zespół programistyczny buduje aplikacje ułatwiające korzystanie z książek OpenStax, a zespół komunikacji i badań rynku dba o to, by informacja o darmowych podręcznikach OpenStax dotarła do każdego wykładowcy i studenta w Polsce.

Wydajemy darmowe podręczniki

Fundacja OpenStax Poland wydaje darmowe, recenzowane podręczniki akademickie, by obniżyć studentom koszty nauki. Działamy na rzecz usuwania barier w edukacji i upowszechniania dostępu do sprawdzonych źródeł wiedzy w internecie. Działalność OpenStax Poland rozpoczęła się w roku 2015 w ramach projektu w Katalyst Education, fundacji non-profit będącej inkubatorem projektów społecznych. W 2018 roku wydaliśmy trzy tomy “Fizyki dla szkół wyższych”, stając się jednocześnie pierwszą na świecie organizacją, która zainicjowała i zrealizowała adaptację podręcznika OpenStax na rynek inny niż anglojęzyczny. W tym samym roku OpenStax Poland wyodrębnił się z Katalyst Education jako samodzielna fundacja. Jesteśmy organizacją non profit, a miarą sukcesu naszego projektu są oszczędności polskich studentów. Wydane przez nas podręczniki pozwoliły polskim studentom zaoszczędzić już ponad 15 milionów złotych.

Rozwijamy oprogramowanie edukacyjne

Równolegle z działalnością wydawniczą realizujemy projekty programistyczne. Skupiamy się na dostarczaniu rozwiązań, dzięki którym czytelnicy podręczników OpenStax, zarówno w polskiej jak i w angielskiej wersji językowej, otrzymują dostęp do wysokiej jakości podręczników w atrakcyjnej graficznie, przyjaznej dla użytkownika postaci. Aplikacje opracowujemy i rozwijamy, korzystając ze zwinnych metodyk zarządzania, a decyzje dotyczące produktów opieramy na zasadach biznesowych, z wykorzystaniem analizy danych i informacji zwrotnej od użytkowników.