Otwartość to przyszłość edukacji.

Polityka prywatności

W fundacji OpenStax Poland wiemy, że prywatność to bardzo ważna kwestia. Dlatego zobowiązujemy się
do szanowania Twojej prywatności w Internecie oraz dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci
właściwą ochronę podczas korzystania z naszych usług.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności w każdej chwili możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub listownie na adres
OpenStax Poland, ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa.

Najważniejsze zasady dotyczące ochrony prywatności

 1. Korzystając z naszego Serwisu, wypełniając formularz kontaktowy, newsletter lub
  kontaktując się z nami w inny sposób, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my
  gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne i bezpieczne.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom
  świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wytycznymi z Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o danych), zwanego „RODO“.
 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie
  treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego.
  Korzystanie z zewnętrznych usługodawców nie podlega Polityce Prywatności fundacji
  OpenStax Poland.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania stron.

Administrator danych osobowych

 1. Fundacja OpenStax Poland, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskej 312, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738271, zwana dalej „Fundacją”, jest operatorem serwisu www.openstax.pl, zwanego danej Serwisem, i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników, gromadzonych w trakcie korzystania przez nich z Serwisu.

Cele oraz okres przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 RODO ust. 1 pkt b, c, f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):
  1. Korzystanie z Serwisu – gromadzimy Twoje dane – takie jak adres IP, termin i czas korzystania z Serwisu, Twoja lokalizacja – o ile wyrazisz zgodę na gromadzenie plików cookies (więcej szczegółów w sekcji: Pliki cookies). Dane będziemy przechowywać zgodnie z przyjętymi domyślnie ustawieniami Google LLC.
  2. Realizacja kontaktu – kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także imię i nazwisko. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku dane przechowujemy do 5 lat od zakończenia realizacji kontaktu.
  3. Tworzenie statystyk, zestawień i analiz na potrzeby własne – wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.
 2. Przekazanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, acz niezbędne do korzystania z wszystkich możliwości Serwisu, w tym m.in. założenia konta użytkownika. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych wskazanych poniżej oznacza rezygnację z wybranych funkcjonalności Serwisu.

Jakie masz prawa?

 1. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/łaś.
 2. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.
 3. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
 4. Zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem dotyczącym realizacji Twoich praw, udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: [email protected].

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputer, telefon, tablet) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Korzystamy z dwóch typów plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, czy lokalizacji.
 5. Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
 6. Pliki cookies są zbierane i analizowane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, w szczególności w taki sposób, aby:
  1. zablokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę internetową lub
  2. przeglądarka internetowa każdorazowo informowała ich o zamieszczeniu w urządzeniu pliku cookie.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Po zablokowaniu przez użytkownika instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać.

Narzędzia społecznościowe.

 1. W naszym Serwisie mogą być używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.
 2. Wyświetlając Serwis zawierający taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana z Serwisem. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła nasz Serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli zalogowałeś/łaś się do serwisu społecznościowego, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 1. Ponadto informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i mogą ukazać się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców, np.:
 2. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym Serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w naszym Serwisie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie w Serwisie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O wszystkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez opublikowanie zmienionej polityki prywatności na stronie openstax.pl. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z Serwisu prowadzonych przez Fundację.
 2. Obecna polityka obowiązuje od 1.10.2018.
 3. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]