Otwartość to przyszłość edukacji.

Polityka prywatności

x
 • Przedmowa
 • Rozdział 1 Wstęp do makroekonomiiRozdział 2 Wzrost gospodarczyRozdział 3 BezrobocieRozdział 4 InflacjaRozdział 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałoweRozdział 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podażyRozdział 7 Model keynesowskiRozdział 8 Model neoklasycznyRozdział 9 Pieniądz i system bankowyRozdział 10 Bank centralny i polityka monetarnaRozdział 11 Bilans płatniczy i kursy walutoweRozdział 12 Polityka fiskalnaRozdział 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkęRozdział 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecieRozdział 15 Teoria handlu międzynarodowegoRozdział 16 Globalizacja i protekcjonizm
 • Dodatek A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 • Dodatek B Model dochodowo-wydatkowy
 • Rozwiązania zadań
 • Bibliografia
 • Skorowidz nazwisk
 • Skorowidz rzeczowy
 • Skorowidz terminów obcojęzycznych
 • Szczegóły książki

  Podsumowanie

  Makroekonomia – podstawy to polska adaptacja podręcznika Principles of Macroeconomics 3e. Publikacja przeznaczona jest dla trwających jeden semestr zajęć z podstaw makroekonomii. Treść dopasowano pod względem zakresu i układu do praktyki dydaktycznej stosowanej na większości polskich uczelni prowadzących takie zajęcia. Ponadto polskie wydanie wzbogacono o liczne adaptacje kulturowe. Ze względu na różnorodność terminologii z zakresu makroekonomii obowiązującej na polskich uczelniach, we współpracy z dydaktykami z 10 uczelni w Polsce wprowadziliśmy synonimy terminów w sekcji Kluczowe pojęcia na końcu każdego rozdziału. Zabieg ten sprawia, że podręcznik jest uniwersalny i odnajdzie się w nim student każdej uczelni w Polsce. Dla jasności przekazu i wygody studentów w obecnym wydaniu nie zostały uwzględnione te zagadnienia z Principles of Macroeconomics 3e, które na polskich uczelniach typowo są prowadzone na kursie mikroekonomii. Publikacja przygotowana została przez OpenStax Poland we współpracy z wykładowcami: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na treści mające wysokie walory dydaktyczne, a zarazem atrakcyjne dla współczesnych studentów i dostępne online bez żadnych opłat.

  Główni autorzy

  David Shapiro, Pennsylvania State University
  Daniel MacDonald, California State University, San Bernardino
  Steven A. Greenlaw, University of Mary Washington

  Redaktor naukowy polskiego wydania
  Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Zgłoś poprawkę

  Wszystkie podręczniki OpenStax Poland przechodzą rygorystyczny proces recenzji. Mimo to niektóre błędy mogły zostać przeoczone, co zdarza się w każdej profesjonalnej publikacji. Nasze książki są cyfrowe, dlatego możemy uaktualniać je, gdy zachodzi taka potrzeba. By zaproponować poprawkę, prosimy skorzystać z odnośnika na stronie podręcznika na OpenStax.org. Zgłoszone poprawki są analizowane przez ekspertów i wprowadzane do publikacji przez zespół redakcyjny.

  Errata

  Data publikacji

  29 września 2023

  Wersja cyfrowa

  PDF ISBN 978-83-965824-1-6
  online ISBN 978-83-965824-2-3

  Licencja


  Makroekonomia – Podstawy
  od OpenStax jest licencjonowana na licencji
  Creative Commons Attribution License v4.0